Murer - Forstøtningsmur

Styrken som trenges i en god forstøtningsmur

Forstøtningsmur i betong kan være en god løsning. Vi dimensjonerer og støper forstøtningsmur til ditt prosjekt. Forstøtningsmurer kan være med og uten fundament etter behov.Ta kontakt på tlf: 90590577
eller mail: oppdrag@berheimmaskin.no for kostnadsberegning av ditt prosjekt.