Drenering

Dårlig drenering og mye overvann, kan det være en god ide å tenke nytt?

Vi graver, leverer og legger ny drenering i hager, på boliger, jordbruk og annet areal hvor det trengs oppgraving og drenering for å fjerne overvann. Vi utfører arbeid i hele Rogaland. Sandnes, Sola, Stavanger og områdene rundt. Ta kontakt på tlf: 90590577
eller mail: oppdrag@berheimmaskin.no for kostnadsberegning av ditt prosjekt.