Kjeller - understøping

Har du høyden du trenger?

Har du en kjeller du ikke får utnyttet og ønsker å bygge leilighet/kjellerstue kan det være en fordel med nok takhøyde. Vi har spesialisert oss på utgraving og senking av kjellere. Vi utfører arbeid i hele Rogaland. Sandnes, Sola, Stavanger og områdene rundt. Ta kontakt på tlf: 90590577
eller mail: oppdrag@berheimmaskin.no for kostnadsberegning av ditt prosjekt.