Meisling og sprengning

Står fjellet i veien, la oss flytte det sammen

Vi har utstyr til meisling, boring og sprengning for fjerning av fjell, stein og betongkonstruksjoner. Vi utfører arbeid i hele Rogaland. Sandnes, Sola, Stavanger og områdene rundt. Ta kontakt på tlf: 90590577
eller mail: oppdrag@berheimmaskin.no for kostnadsberegning av ditt prosjekt.