Utomhusarbeider

Etablering eller fornying av uteareal, tenke nytt og vedlikeholdsforenklet.

Ønskes vedlikeholdsforenkling av utearealet, eller etablering av nytt uterom kan dette gi både god trivsel og besparelse av tid, samt et godt førsteinntrykk av området. Ta kontakt på tlf: 90590577
eller mail: oppdrag@berheimmaskin.no for kostnadsberegning av ditt prosjekt.