VA-anlegg

VA står for Vann og Avløp, og er noe alle boliger og bygg har behov for enten ved nyetablering eller rehabilitering.

Vi graver, leverer og monterer tilpasset VA-løsning til prosjektets behov. Ta kontakt på tlf: 90590577
eller mail: oppdrag@berheimmaskin.no for kostnadsberegning av ditt prosjekt.